Hirdetési Kisokos

Advertorial

A kommunikáció kifinomult formája, melyet leggyakrabban a sajtóban alkalmaznak. Az ilyen formájú megjelenés azáltal erősíti a hirdető brand kommunikációját, hogy az újság szerkesztett részeként jelenik meg. A megjelenés tisztán reklám jellegű, viszont a kiadvány stílusának megfelelő, szerkesztők által szerkesztett kell, hogy legyen.

Affinitás index

A média tervezés során használt „hatékonysági mutató”. Egy adott célcsoport képviseletét fejezi ki a teljes lakossághoz viszonyítva egy meghatározott program/médium esetében. Az affinitás index számítása: TRP/GRP. Amennyiben ez a hányados nagyobb, mint 1 (100%), az azt jelenti, hogy a vizsgált program/médium jól célozza az adott közönséget. Minél magasabb ez a szám, annál jobban céloz az adott médium/program.

AM (Középhullám)

Az adás minőségét jelentősen befolyásolja a környezet, az így sugárzott műsor érzékeny a zavarokra. Másik fő jellemzője, hogy egy ilyen adóberendezés üzemeltetése jelentős áram költséggel jár, emiatt napjainkra visszaszorult a használata.

Árlista (Rate card)

Az adott médium árlistája, melyek szezononként meghatározzák a különböző megjelenések / idősávok / programok árait.

ATL, Above The Line (Vonal fölött)

Tömegmédiumokon keresztül történő reklámozás (pl. rádió, TV, sajtó stb. használata).

Átlagos gyakoriság

Azt mutatja, hogy célközönségünk 1 tagja átlagosan hányszor találkozott a reklámüzenetünkkel.

Audience Composition (Hallgatói összetétel)

A hallgatók demografikus vagy szocioökonómiai összetétele

Average Quorter-Hour Persons (AQH)

Egy átlagos negyed óra alatti hallgatók száma.

Average Quorter-Hour Rating

A hallgatók száma osztva az adáskörzetben élők számával.

Barter üzlet

Egy csatorna vagy kiadó reklámidőt/hirdetési felületet biztosít más szolgáltatásért, termékért cserébe. Különösen médiumok egymás közötti reklámcseréire jellemző, de a szolgáltatói szektor és médiumok között is sokszor előfordul pl. utazási irodák, események, koncertek stb… esetében.

Best Time Available (BTA)

Az az időpont a rádió műsorában, amikor egy adott reklám a lehető legtöbb potenciális vásárlót érheti el.

BTL, Below The Line (Vonal alatt)

A reklámozás azon formája, amiben nem tömegmédiumokat használnak (pl. direct mail, akciók stb).

Célcsoport (Target Group)

Azon – marketing célok alapján meghatározott – emberek csoportja, akiket a kampány során szeretnénk elérni.

Célközönség (Target Audience)

A célcsoporthoz legközelebb álló, médiakutatások által kezelhető, megbízhatóan mérhető csoport.

Cluster

Azonos piacot megcélzó, azonos kézben lévő rádiók csoportja.

Combo

Két (vagy több) rádióadó közös csomagajánlata, melyek általában azonos kézben vannak, és azonos piacon mozognak.

Coverage Area

Egy adott rádióadó területi lefedettsége.

CPP (Cost per Point)

Egy meghatározott célközönség 1%-ának (1 rating pont) elérési költsége egy adott médiumon keresztül.

CPT (Cost per Thousand)

Azt mutatja meg, hogy mennyibe kerül egy adott médiumon keresztül a célközönségünkből ezer fő elérése.

Cume Persons

Azoknak a hallgatóknak a létszáma, akik a nap egy adott szakaszában legalább öt percen keresztül hallgatták az adást.

DAB, DAB+ (Digital Audio Broadcast)

A digitális rádiós műsorszórás Európában meghonosodott változata. Minőségi rádiózást tesz lehetővé, gyakorlatilag a CD-vel megegyező minőségben. A rádióműsor nem “serceg” akkor sem, ha épp kedvezőtlen helyen vesszük a műsort. Hátránya a még magas beszerzési árú készülékek és így az alacsony lakossági elterjedtség. További hátrány, hogy sűrűbben szükséges telepíteni az adótornyokat, ami jelentős költséget ró a műsorszolgáltatókra. A DAB műsorszórást Európában jelentős elterjedés nélkül több helyen leállították. Magyarországon kizárólag Budapesten kísérleti adás működött az elmúlt években. Legújabb változata a DAB+, amely szintén kísérleti jelleggel indult el Magyarországon.

Daypart

Időintervallumok (napszakok), melyekben különböző hirdetési szempontok alapján a napok fel vannak osztva. A legfontosabb napszakok: reggeli csúcsidő (Morning Drive 7-től 10 óráig), délutáni csúcsidő (Afternoon Drive 16 – 20 óráig) és az esti órák.

Délutáni csúcsidő (PM Drive, Afternoon Drive)

Hétfőtől péntekig délután 16:00 órától 20:00 óráig.

Demo (Target Demo)

A reklám által megcélzott hallgatói csoport.

Dupla oldalas hirdetés (2/1)

Kettő közvetlenül egymás mellett lévő 1/1 (teljes méretű) hirdetés.

Effective Frequency (Effektív gyakoriság)

Annak érdekében, hogy kampányunk teljesítse az elvárt célkitűzéseket, célközönségünknek több alkalommal kell találkoznia hirdetésünkkel. Ezeket a gyakorisági szinteket, amelyeken a reklámok a leghatékonyabbak, effektív gyakoriságnak nevezzük (pl. 3+, 4+).

Effective Reach (Effektív elérés)

Célközönségünk azon százaléka, amelyet kampányunk során az effektív gyakorisági szinten elérünk (pl. 3+ 50%, 4+ 50%).

Equal Rotation (Egyenletes rotáció)

A reklámok játszási idejének beosztása oly módon, hogy minden napszakban egyenletesen elosztva hallható legyen az adott hirdetés.

Este (Evening)

Hétfőtől péntekig este 20:00 órától éjfélig, ebben az időszakban jól növelhető a gyakoriság egy kampánynál, bár a hallgatók száma kisebb, mégis kiváló opció a reklám ismétlésére.

Fix pozíció (Fixed Position)

Olyan reklám, amely egy adott időpontban vagy egy meghatározott műsor alatt kerül adásba.

Flight

Reklámügynökségi koncepció, mely alapján a hirdetési és nem-hirdetési időszakok váltakoznak.

FM (URH, Ultrarövid Hullám)

Napjainkban ez a legelterjedtebb rádiós műsorszórás. Sikerének kulcsa egyrészt széleskörű elterjedtsége, az adóberendezés relatív alacsony üzemeletetési (áram) költsége, egyben jó minősége. Terjedése gyakorlatilag megegyezik a terület “beláthatóságával”. Ahonnan látni az adótornyot ott egész biztosan van vétel, ha viszont pl. egy hegy eltakarja azt, nagy valószínűséggel nem tudjuk a rádiót befogni.

Frequency (Frekvencia, játszási gyakoriság)

Egy reklám adásba kerüléseinek száma.

Frontload

Olyan játszási lista, amelyben a hirdetések inkább azokon a napokon szerepelnek, amelyek kevésbé preferáltak.

Gfk Hungária

A Gfk nemzetközi kutatócég hazai vállalata. A Szonda Ipsosszal közösen végzik a rádiók hallgatottságának mérését.

Gross Impressions (GIS)

Az AQH hallgatóság száma egy adott időpontban. Azt méri, hányan hallották az  adott reklámot a vizsgált periódusban.

GRP (gross rating point)

Egy terv esetén az egyes médiumok Rating pontjainak összegzése. Azon ratingek összessége, melyet egy adott médiaeszköz hoz egy adott kampányban.

Helyi Rádió

Azok a rádiók, amelyek vételkörzetében élők száma legfeljebb 100,000 fő, nagyvároson belül legfeljebb 500,000 fő.

Helyi rádiós (Telefonos) mérés

Évente 3 alkalommal készült telefonos (CATI) hallgatottsági felmérés. Ezzel az ország megyeszékhelyein 500-500 fő, Budapesten 1,000 fő telefonos megkérdezésével készítenek hallgatottsági elemzést. A mintavételek ideje általában: január-május-szeptember. A helyi rádiós reklámköltéseket meghatározóan eldönti ez a mérés. Létezése azonban egy “kettős mércét” teremtett a hazai rádiós piacon, lehetővé téve a műsorszolgáltatóknak hogy a két mérés közül mindig a kedvezőbbet mutassák be a piacon, ami már sok (felesleges) vitára adott okot. A mintában 15-49 évesek szerepelnek. A kutatást a Szonda Ipsos és Gfk közösen végzi.

Horizontális Road Blocking (Úttorlasz)

Egy TV vagy rádióreklám több csatornán egy időben történő elhelyezése.

Implementációs tervezés

A média stratégia alapján elkészített részletes – megvásárolandó – médiaterv.

Költség kalkuláció

•   Bruttó költség: felárakkal növelt, tarifa áron számolt (áfa nélküli) reklámköltés.
•   Nettó költség: a bruttó költés mínusz a mennyiségi engedmény.
•   Net-net költség: nettó költség mínusz az ügynökségi jutalék.
•   Ügyfél költség: net-net költség plusz az ügynökségi díj.
•   Net-net-net: A net-net költség mínusz az ügynökségnek kifizetett bónusz.

Körzeti Rádió

Azokat a rádiókat soroljuk ide, amelyek vételkörzetében élők létszáma meghaladja a helyi rádiókét, de nem éri el az ország lakosságának 50%-át.

Közműsor szolgáltató

Az a rádió, amely az ORTT által elfogadottan többségében közszolgálati műsorszámokat sugároz (pl. egy kisebbségnek szóló rádió vagy pl. a kereskedelmi rádiók által nem játszott zenéket adó rádió). Jellemző ismérve továbbá, hogy a reklámok egy órában maximum 6 percet tehetnek ki és nem sugározhat alkohol reklámot.

Közönségarány (TV és rádió)

Az adott csatorna részesedése a többi csatornához képest a célcsoportnak azon szegmenséből, akik a vizsgált időpontban az adott médiatípust fogyasztják.

Közszolgálati műsorszolgáltató

Közszolgálati médiumoknak hagyományosan azokat a rádiókat és televíziókat nevezik, amelyek a British Broadcasting Corporation (BBC) által kidolgozott műsorpolitikát követik. A BBC alapelvei közül a legfontosabbak: a ki¬egyensúlyozott, pártatlan tájékoztatás, a nemzeti és az univerzális kultúra ápolása, az oktatóműsorok sugárzása. A közmédia az állam tulajdonában van, ám szervezetileg független a mindenkori kormányzattól; bevételeit főként az előfizetési díjból fedezi.

Lefedettség

Célközönségünk azon százalékban kifejezett hányada, akiknek alkalmuk volt látni vagy hallani egy hirdetést.

Lefedettségi terület (Coverage Area, Vételkörzet)

Egy adott rádióadó területi lefedettsége.

Lineáris árképzés

Ha egy 30 mp-es rádió vagy TV reklám költsége 100, akkor bármely hosszabb vagy rövidebb reklám költsége arányosan több vagy kevesebb (pl. 15 mp – 50, 45 mp – 150).

Live Read

A hirdetés beolvasása a műsorvezető által.

Local Marketing Agreement (LMA)

Megegyezés, melyben egy rádiócsatorna vagy tulajdonos felelősséget vállal a reklámidő értékesítésért egy olyan csatornán, amely nem az ő tulajdona.

Médiatörvény

1996 évi I-es törvény, amely az elektronikus médiumok működését, jogi kereteit határozza meg. Nem terjed ki az internet szabályozására. Ide klikkelve elérhető.

Midday (Napközben)

Hétfőtől péntekig reggel 10-től délután 16:00-ig.

Napszak szegmensek

Olyan időintervallumok, melyek összefüggésben vannak bizonyos célközönségek által leginkább nézett idősávokkal.

Nem lineáris árképzés

A 30 mp-nél hosszabb vagy rövidebb reklámok költségét nem arányosan kalkulálják (pl. 15 mp–55, 20 mp–80, 25 mp–90, 30 mp–100).

Nem nyereségérdekelt műsorszolgáltató

Azokat a rádiókat soroljuk ide, amelyek nyereségüket visszaforgatják a rádió működtetésébe, egyúttal valamely speciális célcsoportot szolgál ki (kisebbségek, lakossági közösségek stb…).

Nettó elérés (Reach)

A célcsoport azon százaléka, amely a kampány időszaka alatt legalább egyszer találkozott az üzenettel. Net Reach = 1+ Coverage (Lefedettség).

NHH (Nemzeti Hírközlési Hatóság)

Az elektronikus hírközlési, postai és informatikai szolgáltatások piacainak felügyelete. A rádiók és televíziók engedélyek szerinti műsorszórását ellenőrzi, egyben a frekvenciák tervezését (lakossági elérésének kiszámítását) végzi az ORTT számára.

Nyomott példányszám

Egy sajtótermék egyszeri kiadásának összes példányszáma, beleértve a terjesztett – újságárusnál megvásárolt, előfizetett – és nem értékesített (remittenda), valamint ingyenes számokat.

Optimum Effective Scheduling (OES)

Reklámértékesítési koncepció arra, hogy a hallgatók nagy részét legalább heti három alkalommal elérje a hirdetés azáltal, hogy egyenletesen elosztják a reklámokat hétfőtől vasárnapig reggel hat óra és éjfél között. Pl. a Jazzy esetében erre dolgoztuk ki a Smart csomagot.

Országos Rádió

Azon műsorszolgáltatók tartoznak ide, amelyek vételkörzete lefedi az ország lakosságának legalább felét. A legnagyobb vételkörzettel az MR2 – Petőfi (86%) rendelkezik, ezt követi a Sláger (81%), az MR1 – Kossuth (74%), az MR3 - Bartók Rádió (68%) és végül a Danubius (67%).

ORTT (Országos Rádió és Televizió Testület)

Az Országos Rádió és Televízió Testület a szólásszabadságot, a műsorszolgáltatók piacra lépésének elősegítését, valamint azok függetlenségét hivatott biztosítani és védeni. Az ORTT felett az Országgyűlés gyakorol felügyeletet.

OTS, OTH (Opportunity to See/Hear)

Megmutatja, hogy egy adott időszak (pl. 4 hetes kampány) alatt, a célcsoportunk tagjai átlagosan hányszor találkoztak a hirdetéssel.

Példányszám auditálás

Rendszerint független cég által végzett példányszám ellenőrzés egy adott sajtótermékről. Ez az információ elérhető mindenki számára, és hasznos segédeszköz mind a kiadóknak, mind pedig a médiaügynökségeknek és hirdetőknek. Magyarországon a legismertebb auditor az Observer.

People Meter (PM, Nézőmérő)

Az egyik legfejlettebb TV kutatási módszer, amely a panel háztartásokban a háztartások tagjainak tévézési szokásait folyamatosan méri. Itthon ezt a munkát az AGB-Nielsen végzi.

Piggy-Back

Két reklám, mely a megrendelő kérésére „összeragadva” fut.

PM Drive (Afternoon Drive)

Hétfőtől péntekig délután 16:00-tól 20:00-ig)

Post-buy analízis

A kampány tényleges teljesítményének kiértékelése az előzetes tervekhez viszonyítva. Az elemzésben szerepel GRP és TRP teljesítmény, OTS, lefedettség és gyakoriság vizsgálata stb.

Pozícionálás

Egyes médiumokban a hirdetés kedvező helyre történő elhelyezése. Sajtóban pl. szerkesztőségi anyaggal szemben a jobb oldalon, hátsó vagy belső borítón stb. Televízióban a reklámblokkon belüli elhelyezés lehet pl. blokkelső vagy -utolsó. Rádióban a televízióhoz hasonlóan a blokk elsőség ill. utolsóság a legismertebb. Egyes rádiókban pl. a hírek a reklámblokk után kezdődnek, ezért kedvelt pozíció a blokk-utolsóság.

Rádiónapló

A Rádiónapló a Szonda Ipsos és a Gfk Hungária közös kutatása. A piaci szereplők számára a rádióhallgatottság általánosan elfogadott adatait tartalmazza. Országosan havonta kb. 2,500 főn vett “hallgatottsági minta”, amely a rádiós szakma “egyen-értékese”. A mintában 15 évnél idősebbek szerepelnek. A felmérés kérdezőbiztosok segítségével készül, egy napló kerül általuk átadásra a – demográfiai alapon kiválasztott - mintában szereplők részére. A naplót egy héten keresztül szükséges tölteniük a megkérdezetteknek. Hátránya, hogy a kitöltő sokszor a beszedés előtt írja be az általa hallgatott rádiókat, amit jelentősen befolyásol egy rádió ismertsége és éppen futó reklámkampánya. Általános vélekedés szerint a mérés a nagyobb (országos) rádiókat felülreprezentálja, míg a kisebbeket alulméri. Egyelőre Európában ez a meghatározó mérési módszer, de már több helyen tesztelik a digitális (PPM) mérést, ami egyenlő esélyeket teremt a kisebb rádiók számára is.

Rate card (tarifa)

Az adott médium árlistája, melyek szezononként meghatározzák a különböző megjelenések / idősávok / programok arányait.

Rating pont

Az adott program/kiadvány által elért célközönség rész (%). 1 rating pont = a célközönség 1%-a.

Readers per copy (egy példány olvasóinak a száma)

Egy sajtótermék átlagosan egy példányára jutó olvasók száma, melyet az átlagos olvasottság és a példányszám hányadosaként számolunk.

Reggeli csúcsidő (Morning Drive)

Hétfőtől péntekig reggel 7:00-tól 10:00-ig.

Reklámtörvény

1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről. A Médiatörvény és a Reklámtörvény együttesen szabályozzák a rádióban megjelentethető hirdetéseket. Ide klikkelve elérhető.

Reklámzaj (clutter)

Három fő típusa van:
1.  teljes piaci reklámzaj: a piacon adott periódus alatt megjelenő hirdetések összessége.
2.  versenypiaci reklámzaj: azon hirdetések összessége, melyek konkurens márkákat hirdetnek.
3.  médiazaj: egy adott médiumban adott periódus alatt megjelenő hirdetések összessége.

Rotáció (Rotation)

A reklámok eloszlása a reklámidőben.

Run of Schedule (ROS)

Az adásba kerülés időpontjai.

Share of Voice (SOV), Share of Spending (SOS)

Egy adott vagy több brand által képviselt reklámsúly, amelyet egy meghatározott piacon vagy piaci szegmensen belül képvisel egy adott időszak alatt. Ez a reklámsúly általában reklámköltés (SOS) vagy rating (SOV) alapján fejezhető ki.

Simulcast

Amikor két vagy több rádióban, ugyanabban az időpontban, pontosan ugyanaz a műsor/reklám hallható.

Stratégiai médiatervezés

Marketing tervek megvalósításához biztosított média javaslat, amely meghatározza a kommunikációs célokat, a média választást és a célzást.

Szonda Ipsos

Az Ipsos csoport Magyarországon működő kutató cége. A Szonda Ipsos a kilencvenes évektől méri a rádióhallgatást. Két meghatározó rádiós terméke a rádiósnapló és a helyi rádiós mérés.

Szponzoráció/Támogatás (Sponsorship)

Egy rádióműsor, vagy műsorelem (pl. időjárás jelentés) támogatásával elért hirdetői státusz. Fontos tudni, hogy más szabály vonatkozik a kereskedelmi és a közműsorszolgáltató rádiókra. Utóbbi esetben gyakorlatilag nem lehetséges a támogatás.

Target Demo (Demo)

A reklám által megcélzott hallgatói csoport.

Terjesztett példányszám

Egy sajtótermék egyszeri kiadásának azon példányszáma, amelyet értékesítenek, vagyis az újságárusnál megvásárolt, előfizetett vagy ingyenesen kiküldött példányok összessége.

TOMA (Top-of-mind-awareness)

A célközönség köztudatában való megjelenés.

Total Audience Plan (TAP)

Hirdetési terv, amely úgy helyezi el a reklámokat az időben, hogy a lehető legtöbb hallgatót érjék el vele.

Total Survey Area (TSA)

Egy geográfiai terület, mely magában foglalja az MSA-t és egyéb területeket az MSA-n kívül, amelyekre hasonló hallgatottsági mutatók érvényesek.

TRP (Target Rating Point)

Egy meghatározott célközönség azon százaléka, amelyet az adott program/kiadvány elér. 1 TRP = 1%-a az adott célcsoportnak.

TVR

Televíziós Rating.

Unit

Maga a reklám, hossztól függetlenül.

Üzletkötő, értékesítési képviselő (Rep)

Az a személy, amely a hirdető felé képviseli a médiumot és tartja vele a kapcsolatot. A képviselő (representative) angol rövidítése.

Vertikális Road Blocking (úttorlasz)

Egy TV vagy rádió reklám egy napon, egy csatornán, különböző időszakokban történő sűrű elhelyezése.

Vételkörzet

Egy rádió lefedettségi területét mutatja, amely műszaki változókkal van definiálva. Megkülönböztetünk nagyvárosi-, városi- és vidéki vételkörzetet, illetve mono ill. sztereo vételkörzetet.

Weekly Weight (heti súly)

A kampány erősségét mutatja heti TRP-ban kifejezve.